May 25, 2020   11:13 a.m. Urban
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
A goalkeeper for simulated robotic soccer
Written by (author):
Department:
Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Kapustík
Opponent:Ing. Peter Kubán
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Brankár pre simulovaný robotický futbal
Summary:
V mojej bakalárskej práci sa venujem vylepšeniu fakultného hráča Jima, konkrétne brankárovi pre simulovaný robotický futbal. Obsahom práce je analýza fakultných a zahraničných tímov venujúcich sa simulovanému futbalu, ich najväčšie prínosy vo svete robotiky. Ďalej je popísaná úloha brankára a špecifikácia požiadaviek zistených pri analýze. Cieľom práce je navrhnúť nové schopnosti špecifické pre brankára, zlepšiť doterajšie výsledky mojich kolegov, otestovať toto riešenie v rámci účelných testovacích scenárov a porovnať ho s aktuálnym fakultným hráčom.
Key words:
Brankár, Simulovaný robotický futbal, RoboCup

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited