Jan 28, 2020   7:20 a.m. Alfonz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Ing. Marek Bíro
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Opponent:Ing. Minh Nguyen Tien, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:V práci riešim projektovú dokumentáciu, technologický predpis (TP) plávajúceho cementového poteru a projekt organizácie výstavby (POV) pre hrubú stavbu bytového domu vo Veľkom Záluží, ktorého súčasťou je technická správa, výkres zariadenia staveniska a časový plán. Projektová časť je rozdelená na konštrukcie pozemných stavieb a statiku. Časť konštrukcii pozemných stavieb je tvorená výkresovou časťou a technickou správou. Statiku tvorí technická správa a výkresy.
Key words:bytový dom, projekt organizácie výstavby, technologický predpis, cementový poter

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited