19. 2. 2020  18:26 Vlasta
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Marek Bíro
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Oponent:Ing. Minh Nguyen Tien, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:V práci riešim projektovú dokumentáciu, technologický predpis (TP) plávajúceho cementového poteru a projekt organizácie výstavby (POV) pre hrubú stavbu bytového domu vo Veľkom Záluží, ktorého súčasťou je technická správa, výkres zariadenia staveniska a časový plán. Projektová časť je rozdelená na konštrukcie pozemných stavieb a statiku. Časť konštrukcii pozemných stavieb je tvorená výkresovou časťou a technickou správou. Statiku tvorí technická správa a výkresy.
Kľúčové slová:bytový dom, projekt organizácie výstavby, technologický predpis, cementový poter

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene