4. 4. 2020  18:22 Izidor
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu
Autor: Ing. Miroslav Krištof
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Fiala, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Methods of recovery precious metals from electrical waste
Abstrakt:KRIŠTOF, Miroslav: Methods of recovery precious metals from electrical waste [Diplomová práca] Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Materials Science and Technology in Trnava; Institute of Integral Safety. Supervisor: Ing. Anna Michalíková, Csc. Trnava: MTF STU, 2016, 60 p, Keywords: electronic waste, precious metals, physical and mechanical processes, pyrometallurgy, hydrometallurgy, separation The aim of this graduation theses is to consider the opportunities and ways of extraction of raw materials (especially precious metals) of electrical waste in acceptable environmental load. Theme of this thesis is techniques of acquiring precious metals from electronic waste. The theoretical part is divided into two chapters, where characteristics of electrical waste, its features, and content of precious metals, legislative forms and processing methods are generally described. The theoretical part follows the experimental part which forms the third chapter. This chapter describes the input parameters of the sample, process and experimental results of electrolytic refining and leaching of separated gilt pins. We have found out that with electrolytic refining and leaching in HNO3 it is possible to acquire copper and gold as selling products of electrical waste.
Klíčová slova:electronic waste, precious metals, physical and mechanical processes, pyrometallurgy, hydrometallurgy, separation

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně