6. 4. 2020  23:29 Irena
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu
Autor: Ing. Miroslav Krištof
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Fiala, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Methods of recovery precious metals from electrical waste
Abstrakt:KRIŠTOF, Miroslav: Methods of recovery precious metals from electrical waste [Diplomová práca] Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Materials Science and Technology in Trnava; Institute of Integral Safety. Supervisor: Ing. Anna Michalíková, Csc. Trnava: MTF STU, 2016, 60 p, Keywords: electronic waste, precious metals, physical and mechanical processes, pyrometallurgy, hydrometallurgy, separation The aim of this graduation theses is to consider the opportunities and ways of extraction of raw materials (especially precious metals) of electrical waste in acceptable environmental load. Theme of this thesis is techniques of acquiring precious metals from electronic waste. The theoretical part is divided into two chapters, where characteristics of electrical waste, its features, and content of precious metals, legislative forms and processing methods are generally described. The theoretical part follows the experimental part which forms the third chapter. This chapter describes the input parameters of the sample, process and experimental results of electrolytic refining and leaching of separated gilt pins. We have found out that with electrolytic refining and leaching in HNO3 it is possible to acquire copper and gold as selling products of electrical waste.
Kľúčové slová:electronic waste, precious metals, physical and mechanical processes, pyrometallurgy, hydrometallurgy, separation

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene