Feb 28, 2020   10:05 a.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Polyfunctional Residential Building
Written by (author): Bc. Matúš Fornadeľ
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Opponent:Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom
Summary:Predmetom záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť a podrobne spracovať architektonickú štúdiu s náležitosťami dokumentácie pre územné konanie Polyfunkčného bytového domu a následne vypracovať projekt pre stavebné povolenie. Riešený pozemok sa nachádza v mestskej časti Bratislavy – Dúbravka. V rámci širších vzťahov má riešený pozemok príjemnú lokalitu s dostačujúcim dopravným zabezpečením. Pri navrhovaní objektu som bral do úvahy vzťah k pozemku a k okolitým službám
Key words:Pavlač, Polyfunkčný bytový dom , Trapéz

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited