18. 2. 2020  8:04 Jaromír
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Martin Kosák
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Účelom tejto bakalárskej práce je návrh bytového domu, ktorý sa bude nachádzať v meste Piešťany. Bakalárska práca sa skladá z troch častí: technológie stavieb, konštrukcií pozemných stavieb a zo statiky. Pre časť technológia stavieb je výstupom projekt organizácie výstavby, časový plán a technologický predpis. Technologický predpis sa zaoberá realizáciou EPDM hydroizolácie plochej strechy. Časť konštrukcií pozemných stavieb pozostáva z výkresovej časti a technickej správy. Statika pozostáva z technickej správy, výkresovej časti a z výpočtu výstuže pre stropnú dosku.
Kľúčové slová:EPDM, hydroizolácia, bytový dom, projekt organizácie výstavby, technologický predpis

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene