24. 2. 2020  14:06 Matej
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Martin Kosák
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Apartment house
Abstrakt:The aim of this bachelor thesis is to design the apartment house, that will be situated in Piešťany. The bachelor thesis includes three main parts: the building technology, building constructions and statics. The outputs of the building technology is the organization´s project of construction, the time schedule of construction and the technologic direction. The technologic direction focuses on the realization of EPDM hydroisolation of the flat roof. The building construction contains the drawing part and the technical report. The statics consists of the technical report, drawing part and the calculation of the reinforcement for ceiling slab.
Kľúčové slová:EPDM, hydroisolation, apartment house, organization´s project of construction, technological direction

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene