17. 2. 2020  22:01 Miloslava
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
Autor: Ing. Katarína Jablonická
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Oponent:Ing. Jarmila Molnárová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
Abstrakt:JABLONICKÁ, Katarína: Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P.AUTO Slovakia, a.s. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.-Školiteľ: Ing. Martin Hrablik, PhD., Trnava: MTF STU, 2017. Počet strán: 62 Logistika, logistické procesy, Systém. Cieľom diplomovej práce je analýza súčasného stavu logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO SLOVAKIA, a.s. a následne návrh na zefektívnenie logistických procesov v podniku. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. V úvodnej časti sa zameriava na teoretickú charakteristiku logistických procesov. Ďalšia časť sa zaoberá analýzou spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.. V analýze uvádzame vznik spoločnosti, jej štruktúry a analyzujem logistické procesy. Práca obsahuje aj zhrnutie návrhov zlepšenia logistických procesov, ktoré budú pre spoločnosť prospešné. V poslednej časti sme sa zamerali na zhodnotenie navrhnutých zlepšení pre T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.. Veríme, že budú prínosom pre zefektívnenie logistických procesov.
Klíčová slova:logistické procesy, Logistika, Systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně