18. 2. 2020  7:17 Jaromír
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
Autor: Ing. Katarína Jablonická
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Oponent:Ing. Jarmila Molnárová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Proposal for optimization of logistic processes in the company T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
Abstrakt:JABLONICKÁ Katarína: Proposal for optimization of logistic processes in the company T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. [ Thesis ], Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava ; Department of Industrial Engineering, Management and Quality. Supervisor : Ing. Martin Hrablik, PhD., Trnava: MTF STU, 2017. Number of pages: 62 Logistic, Logistic processes, System. The aim of this thesis is analyzing of current status of logistic processes in the company T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. and them offering proposal for more effective logistic processes in the company T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.. The thesis is divided in four chapters. The introductory part focusses on theoretical characteristic of logical processes. The next part analyzes the company T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.. The foundation of the company, its structures and logistic processes are mentioned in the analyzes. This work also includes the summary of proposals logistic processes improvements which will be effective for the company. The conclusion is focused on the evaluation of proposed improvements for T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.. We hope that the company will have a great benefit from optimization of its logistic processes.
Klíčová slova:Logistic, Logistic processes, System

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně