Jan 21, 2020   6:13 a.m. Vincent
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electrochemical Production of Hydrogen
Written by (author): Bc. Maximilián Pálffy
Department: Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Opponent:doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektrochemická výroba vodíka
Summary:Elektrolýza vody predstavuje nádejný smer flexibilnej a efektívnej konverzie energie z obnoviteľných zdrojov. V rámci tejto práce sú diskutované rôzne alternatívne spôsoby výroby vodíka. Vodík získaný elektrolýzou môže byť pridávaný do zemného plynu a využitý ako zdroj tepelnej energie. Praktický príklad výpočtu prídavku vodíka do zemného plynu nám ukazuje výhody prídavku vodíka pri výrobe elektrickej energie. Tradičné fosílne zdroje používané pri výrobe elektrickej energie sú v ostatných štyridsiatich rokoch nahrádzané alternatívnymi zdrojmi energie ako sú slnko, vietor a voda. Táto skutočnosť významne zvyšuje záujem o technológie uskladňovanie a premeny energie. To je tiež hlavným dôvodom rýchleho rozvoja systémov palivových článkov.
Key words:obnoviteľné zdroje, elektrolýza, palivové články, vodík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited