19. 2. 2020  17:42 Vlasta
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Elektrochemická výroba vodíka
Autor: Bc. Maximilián Pálffy
Pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Elektrochemická výroba vodíka
Abstrakt:Elektrolýza vody predstavuje nádejný smer flexibilnej a efektívnej konverzie energie z obnoviteľných zdrojov. V rámci tejto práce sú diskutované rôzne alternatívne spôsoby výroby vodíka. Vodík získaný elektrolýzou môže byť pridávaný do zemného plynu a využitý ako zdroj tepelnej energie. Praktický príklad výpočtu prídavku vodíka do zemného plynu nám ukazuje výhody prídavku vodíka pri výrobe elektrickej energie. Tradičné fosílne zdroje používané pri výrobe elektrickej energie sú v ostatných štyridsiatich rokoch nahrádzané alternatívnymi zdrojmi energie ako sú slnko, vietor a voda. Táto skutočnosť významne zvyšuje záujem o technológie uskladňovanie a premeny energie. To je tiež hlavným dôvodom rýchleho rozvoja systémov palivových článkov.
Klíčová slova:obnoviteľné zdroje, elektrolýza, palivové články, vodík

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně