24. 2. 2020  7:31 Matej
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Elektrochemická výroba vodíka
Autor: Bc. Maximilián Pálffy
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Elektrochemická výroba vodíka
Abstrakt:Elektrolýza vody predstavuje nádejný smer flexibilnej a efektívnej konverzie energie z obnoviteľných zdrojov. V rámci tejto práce sú diskutované rôzne alternatívne spôsoby výroby vodíka. Vodík získaný elektrolýzou môže byť pridávaný do zemného plynu a využitý ako zdroj tepelnej energie. Praktický príklad výpočtu prídavku vodíka do zemného plynu nám ukazuje výhody prídavku vodíka pri výrobe elektrickej energie. Tradičné fosílne zdroje používané pri výrobe elektrickej energie sú v ostatných štyridsiatich rokoch nahrádzané alternatívnymi zdrojmi energie ako sú slnko, vietor a voda. Táto skutočnosť významne zvyšuje záujem o technológie uskladňovanie a premeny energie. To je tiež hlavným dôvodom rýchleho rozvoja systémov palivových článkov.
Kľúčové slová:obnoviteľné zdroje, elektrolýza, palivové články, vodík

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene