Apr 7, 2020   0:34 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of a plastic bottle shredder and similar plastic material with a manual drive for Third World countries
Written by (author): Bc. Matej Slezák
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Opponent:doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dizajn drviče plastových fliaš a podobného plastového materiálu pre krajiny tretieho sveta
Summary:SLEZÁK, Matej: Drvič plastov. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave (Bratislava, Slovensko). Fakulta architektúry; študijný program Dizajn, školiace pracovisko Ústav dizajnu. Vedúci záverečnej práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. Bratislava: FA STU, 2018. 47 strán Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vymyslieť a vytvoriť drvič plastových fliaš a podobného plastového materiálu tak, aby umožňoval pohon bez pripojenia sa na elektrickú sieť. Uprednostnené malo byť ovládanie na ručný pohon pre jednu až dve osoby. Drvič by mal dbať na praktickosť primárne v kontexte jeho použitia v krajinách tretieho sveta, avšak rovnako s presahmi vo všeobecnosti tam, kde je ťažšie prístupné napojenie sa na elektrickú sieť. Drvič pomáha zbavovať sa plastového odpadu a vďaka ručnému pohonu je šetrný aj k ovzdušiu. Práca obsahuje filozofiu a celý proces návrhu a tvorby finálneho modelu v mierke 1:1.
Key words:Dizajn, Ekológia, Plastový odpad, Rozvojové krajiny , Ľudský pohon

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited