9. 4. 2020  15:12 Milena
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Dizajn drviče plastových fliaš a podobného plastového materiálu pre krajiny tretieho sveta
Autor: Bc. Matej Slezák
Pracovisko: Ústav dizajnu (FA)
Vedúci práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Oponent:doc. akad. soch. Peter Humaj
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Dizajn drviče plastových fliaš a podobného plastového materiálu pre krajiny tretieho sveta
Abstrakt:SLEZÁK, Matej: Drvič plastov. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave (Bratislava, Slovensko). Fakulta architektúry; študijný program Dizajn, školiace pracovisko Ústav dizajnu. Vedúci záverečnej práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. Bratislava: FA STU, 2018. 47 strán Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vymyslieť a vytvoriť drvič plastových fliaš a podobného plastového materiálu tak, aby umožňoval pohon bez pripojenia sa na elektrickú sieť. Uprednostnené malo byť ovládanie na ručný pohon pre jednu až dve osoby. Drvič by mal dbať na praktickosť primárne v kontexte jeho použitia v krajinách tretieho sveta, avšak rovnako s presahmi vo všeobecnosti tam, kde je ťažšie prístupné napojenie sa na elektrickú sieť. Drvič pomáha zbavovať sa plastového odpadu a vďaka ručnému pohonu je šetrný aj k ovzdušiu. Práca obsahuje filozofiu a celý proces návrhu a tvorby finálneho modelu v mierke 1:1.
Kľúčové slová:Dizajn, Ekológia, Plastový odpad, Rozvojové krajiny , Ľudský pohon

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene