6. 4. 2020  23:51 Irena
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Dizajn drviče plastových fliaš a podobného plastového materiálu pre krajiny tretieho sveta
Autor: Bc. Matej Slezák
Pracovisko: Ústav dizajnu (FA)
Vedúci práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Oponent:doc. akad. soch. Peter Humaj
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Design of a plastic bottle shredder and similar plastic material with a manual drive for Third World countries
Abstrakt:SLEZÁK, Matej: : Plastic shredder. [Bachelor thesis] – Slovak University of Technology in Bratislava (Bratislava, Slovakia). Faculty of architecture; study programe Design, Training workplace Institute of Design. Thesis supervisor: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. Bratislava: FA STU, 2018. 47 pages The main goal of the bachelor thesis was to invent and create a shredder of plastic bottles and similar plastic material which could be powered without the need of an electrical supply. One to two person manual drive should be preferred. The shredder should be mindful of practicality primarily in the context of its use in third world countries, but also with overlap in general where it is harder to connect to the electrical supply. The shredder helps to remove plastic waste and thanks to the manual drive, is also environmentally friendly. The work includes philosophy and the whole process of design and creation of the final model in a scale of 1: 1.
Kľúčové slová:Ecology, Plastic waste, Developing countries, Design, Human power

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene