20. 1. 2020  22:05 Dalibor
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Autor: Bc. Katarína Čegiňová
Pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Ivanová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Definition of Basic Parameters for Treatment Sludge Drying House
Abstrakt:The topic of this bachelor 's thesis is to propose suitable alternatives for inclusion of the drying process as a technological step in the process of sludge treatment from wastewater treatment. By defining the real parameters of the WWTP in question, the MS EXCEL program has compiled basic material and enthalpy balances with regard to the capacity of the treatment plant. Several alternatives were considered according to the technological equipment of the WWTP, such as the disposal of biogas. We have taken into account the possibilities of using biogas as fuel for the boiler and also alternatives without the possibility of using biogas as a fuel.
Klíčová slova:WWTP, sludge, drying process, balance

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně