25. 1. 2020  2:16 Gejza
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Autor: Bc. Katarína Čegiňová
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Ivanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Definition of Basic Parameters for Treatment Sludge Drying House
Abstrakt:The topic of this bachelor 's thesis is to propose suitable alternatives for inclusion of the drying process as a technological step in the process of sludge treatment from wastewater treatment. By defining the real parameters of the WWTP in question, the MS EXCEL program has compiled basic material and enthalpy balances with regard to the capacity of the treatment plant. Several alternatives were considered according to the technological equipment of the WWTP, such as the disposal of biogas. We have taken into account the possibilities of using biogas as fuel for the boiler and also alternatives without the possibility of using biogas as a fuel.
Kľúčové slová:WWTP, sludge, drying process, balance

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene