27. 5. 2020  15:32 Iveta
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návštevnícke centrum archeoskanzen Havránok
Autor:
Ing. Anna Škodak
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Archeological Visitorcentre Havranok
Abstrakt:
The subject of this diploma thesis is the solution of the design of the archeoskanzen Havránok visitors' center in Liptovka Mara. The building will provide new spaces for exhibitions and exhibits, in addition to the permanent exhibition of exhibits found on Havránka, the object will also offer space for temporary exhibitions, exhibits from other Celtic sites from abroad. The building has one underground floor - designed mainly for parking, and two above-ground floors. My task was to design an object and make it a visitor center with an emphasis on functionality and aesthetics.
Kľúčové slová:
Havranok, Visitorcentre, Archeological

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene