Jan 25, 2020   5:29 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Landscape changes monitoring using satellite radar polarimetry
Written by (author): Ing. Mária Baráthová
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Bakoň, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicovej radarovej polarimetrie
Summary:Predkladaná diplomová práca je zameraná na monitorovanie odlesnenia v období od roku 2009 do roku 2017 so zameraním na oblasť Nízkych Tatier. Na analýzu bola použitá družicová radarová polarimetria na podklade plnej polarimetrickej snímky z družice ALOS a duálnych polarimetrických dát z družice Sentinel-1A. Analýza dát bola vykonaná v programe SNAP Desktop použitím H/A/Alpha dekompozície a spracovaním intenzity odrazu. Praktická časť poukazuje na hlavné rozdiely duálnej a plnej polarimetrie a možnosti detekcie zmien v zalesnenom území Nízkych Tatier. Výsledky práce sú vyjadrené vo forme obrázkov znázorňujúcich zmenu zalesnenia záujmovej oblasti v čase a sú porovnané s optickými snímkami získanými z Google Earth Pro.
Key words:polarimetria, polarimetrická dekompozícia, Sentinel-1, ALOS, detekcia zmien

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited