Sep 19, 2020   0:43 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Proposal for implementation of Container management in enterprise Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Written by (author):
Department:
Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh na zavedenie Container manažmentu v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je návrh na zavedenie Container manažmentu v spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. na základe teoretických východísk riešenej problematiky a výsledkov analýzy súčasného stavu obalového hospodárstva v spoločnosti. Práca bola rozdelená na štyri kapitoly. V prvej kapitole sme charakterizovali potrebné teoretické pojmy pre správne pochopenie riešenej problematiky a zamerali sme sa najmä na teoretické poznatky z oblasti logistiky a obalového hospodárstva. V analytickej časti práce sme analyzovali vratné obaly, ktoré vlastní spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., a ktoré sa v spoločnosti používajú. Na základe výsledkov analýzy súčasného stavu sme navrhli v tretej kapitole riešenia na implementáciu Container manažmentu. V poslednej kapitole sme zhodnotili navrhnuté riešenia z personálneho, technického a ekonomického hľadiska.
Key words:logistika, vratné obaly, obalové hospodárstvo, Container manažment, Container manažment systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited