11. 12. 2019  15:06 Hilda
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh zlepšenia aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s.
Autor: Ing. Libor Maturkanič
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Oponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Proposal to improve the application of preferential calculations as a instrument of financial controlling in ZF Slovakia, a.s.
Abstrakt:The aim of this thesis is to propose such improvements which would help the company ZF Slovakia, a. s. to apply preferential calculations more effectively and accurately on the basis of theoretical knowledge and analysis of the current situation in the company. The thesis is divided into four chapters. In the first chapter, the theoretical background of controlling, its division, functions and goals are presented. Theoretical background is obtained through the use of scientific literature. The second chapter contains informations about ZF Slovakia, a. s., followed by the analysis of the application of preferential calculations in ZF Slovakia, a. s. The third chapter presents concrete proposals to improve the application of preferential calculations in ZF Slovakia, a. s. The fourth and final chapter contains the evaluation of the proposed solutions.
Kľúčové slová:controlling, preferential calculations, company, deviations

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene