Apr 9, 2020   4:59 p.m. Milena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Injectin molding process and plastic parts properties analysis
Written by (author): Ing. Martin Michna
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Opponent:prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastov
Summary:Diplomová práca je zameraná na analýzu procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastu. Práca je rozložená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sa opisuje súčasný stav spracovania plastov. V podkapitolách sa opisujú jednotlivé technológie spracovania. Druhá kapitola je zameraná na samotnú technológiu vstrekovania. V danej kapitole sa popisuje princíp vstrekovania, časti vstrekovacieho stroja, faktory ovplyvňujúce spomínaný proces. Ďalej sú v druhej kapitole opísané procesy, ktoré prebiehajú počas a po vstrekovaní. V tretej kapitole je opis vstrekovacej formy. Podkapitoly sú venované vyhadzovačom, vtokovej sústave, materiálu a povrchovej úprave formy. Štvrtá kapitola s názvom analýza vlastností výliskov z plastov bude zameraná na opis a vyhodnotenie praktických meraní a postupov, ktoré budú aplikované na vzorkách vyrobených technológiou vstrekovania.
Key words:Vstrekovacia forma , Polyméry, Technológia vstrekovania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited