Jan 18, 2020   12:30 p.m. Bohdana
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Volume changes of chosen PCMs
Written by (author): Bc. Kristína Belešová
Department: Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Opponent:Ing. Jana Jurišová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla
Summary:Využitie latentného tepla z fázovej premeny materiálov pre akumuláciu tepla je efektívny spôsob uskladnenia tepelnej energie. Pri fázovej premene dochádza okrem zmeny skupenstva aj k zmene objemu látky . Ako skúmané látky sa v tejto bakalárskej práci použili síran sodný a trihydrát octanu sodného. Na meranie hustoty kvapalných zmesí pri rôznych teplotách sa použila metóda ponorného telieska. Z nameraných údajov sa vytvorili grafy závislosti objemových zmien látok od teploty pre jednotlivé zloženia zmesí.
Key words:solárna energia, hustota kvapalných zmesí, látky fázovej premeny, akumulácia tepla, latentné teplo, objemové zmeny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited