10. 7. 2020  7:27 Amália
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Automatické rozpoznávanie reči
Autor:
Pracoviště: Katedra telekomunikácií (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Automatické rozpoznávanie reči
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo oboznámenie sa so základnými princípmi a procesmi automatického rozpoznávania reči. V prvej časti som sa venoval najmä teoretickému a matematickému opisu problematiky skrytých Markovových modelov, s ktorými systém rozpoznávania reči pracuje. V druhej časti som sa venoval najmä rozpoznávaniu číslic pre rôzne typy parametrizácií, ich porovnávaniu a vyhodnoteniu. Porovnal som MFCC a PLP parametrizácie. Vyhodnotením som zistil, že PLP parametrizácia je presnejšia ako MFCC.
Klíčová slova:
PLP, MFCC, parametrizácia, Markovove modely

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně