Apr 1, 2020   4:12 a.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Turist boarding house in the Gemer countryside
Written by (author): Bc. Daniel Falťan
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Peter Bauer
Opponent:Ing. arch. Dušan Nemec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Turistický penzión na gemerských lazoch
Summary:Predmetom našej práce je návrh rekreačného objektu, penziónu, s funkčným gazdovským dvorom v gemerskom regióne na juhu Slovenska. Súčasťou práce je aj spracovanie témy agroturistiky. Cieľom návrhu tohto objektu je rozšírenie rekreačných možností na tomto území. Postavením penziónu vzniknú nové možnosti rozvoja regiónu a nové príležitosti priblíženia prírody a práce hospodárov ľuďom. Podklady pre spracovanie návrhu vychádzajú z histórie územia, v ktorom bude objekt situovaný. Navrhovaný objekt sa nachádza v riedko zastavanej časti lazov v katastrálnom území obce Hradište v okrese Poltár. Toto územie bolo kedysi obývané hospodármi a roľníkmi, ktorí sa venovali poľnohospodárstvu, no dnes nie je trvalo osídlené. Novovybudovaný objekt bude postavený na mieste existujúceho objektu, ktorý v minulosti plnil funkciu roľníckeho domu s hospodárskymi budovami. Návrhu tohto objektu predchádza majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.
Key words:agroturistika, penzión, rekreácia, hospodárstvo

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited