Oct 25, 2020   5:18 p.m. Aurel
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Possibilities of Protecting Personal Computers Connected to Network
Written by (author): Ing. Lucia Kršáková
Department:
Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Michal Brasko
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti ochrany PC počítačov pripojených do počítačovej siete
Summary:
Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami ochrany osobných počítačov pripojených do počítačovej siete z pohľadu bežného užívateľa. V úvode popisuje najrozšírenejšie typy počítačových útokov, ktoré ohrozujú počítače s pripojením na internet- predstaviteľa najväčšej globálnej počítačovej siete. V ďalších častiach sa podrobnejšie zaoberá jednotlivými možnosťami zabezpečenia, spolu s ich výhodami a obmedzeniami. Na záver praktickým experimentom poukazuje na nedostatočnú ochranu operačného systému Windows XP, ktorý patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie operačné systémy a na potrebu aplikácie dodatočných bezpečnostných opatrení.
Key words:
škodlivý softvér, počítačová bezpečnosť, hrozby

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited