Jun 5, 2020   5:08 a.m. Laura
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Web Application Development
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Martin Urban
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vývoj webaplikácií
Summary:
Milióny ľudí po celom svete denno -- denne pracujú s internetovými aplikáciami. Časy klasických izolovaných desktopových aplikácii a jednoduchých informatívnych webových stránok pomaly odchádzajú. Moderné aplikácie kombinujú oba prístupy -- bohatosť desktopu a prístupnosť internetových služieb. V súčasnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s pojmom RIA. Cieľom tejto práce je oboznámenie sa a priblíženie najvýznamnejších technológií používaných pri vývoji RIA aplikácií. V prvej časti je popísaný vývoj web aplikácií a presne definovaná a vymedzená oblasť, ktorú pokrývajú RIA aplikácie. V nasledujúcej časti sú stručne charakterizované rámce určené na vývoj bohatých internetových aplikácií, ktoré zastupujú rôzne programovacie jazyky a technológie. Sú to AJAX, JavaFx, Microsoft Silverlight, OpenLaszlo a Adobe Flex. Tretia kapitola je venovaná podrobnejšiemu rozboru rámca Adobe Flex. Pomocou tejto technológie sme vytvorili svoju aplikáciu ako demonštráciu prezentovanej techniky. Porovnanie je doplnené o rozbor výhod a nevýhod pri používaní týchto rámcov spolu s odporučením na výber vhodného rámca pri vývoji konkrétneho typu RIA aplikácie
Key words:
Rich Internet Application, AJAX, Adobe Flex, Microsoft Silverlight, JavaFX

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited