1. 4. 2020  17:31 Hugo
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vývoj webaplikácií
Autor: Ing. Roman Varga
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Martin Foltin, PhD.
Oponent:Ing. Martin Urban
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Web Application Development
Abstrakt:Millions of people around the world daily work with web applications. The times of classical isolated desktop applications and simple informative websites slowly goes away. Modern applications combine both approaches -- the richness of desktop and internet access services. We see around more often with the term RIA at present. The aim of this work is to overview the most important technologies and approaches used in the development of RIA applications. The first part describes the development of web applications, and strictly defined and delimited area covered by RIA applications. The following section briefly characterize frameworks for Rich Internet Application development, represented by various programming languages and technologies. These are AJAX, JavaFX, Microsoft Silverlight, OpenLaszlo and Adobe Flex. The third section is devoted to detailed analysis of the Adobe Flex framework. With this technology, I created my application as a demonstration of the presented technique. The comparison is accompanied by an analysis of advantages and disadvantages in using these frameworks together with a recommendation for the selection of a suitable framework for the development of a specific type of RIA applications.
Klíčová slova:AJAX, Adobe Flex, Microsoft Silverlight, Rich Internet Application, JavaFX

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně