5. 6. 2020  5:44 Laura
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vývoj webaplikácií
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Martin Foltin, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Web Application Development
Abstrakt:
Millions of people around the world daily work with web applications. The times of classical isolated desktop applications and simple informative websites slowly goes away. Modern applications combine both approaches -- the richness of desktop and internet access services. We see around more often with the term RIA at present. The aim of this work is to overview the most important technologies and approaches used in the development of RIA applications. The first part describes the development of web applications, and strictly defined and delimited area covered by RIA applications. The following section briefly characterize frameworks for Rich Internet Application development, represented by various programming languages and technologies. These are AJAX, JavaFX, Microsoft Silverlight, OpenLaszlo and Adobe Flex. The third section is devoted to detailed analysis of the Adobe Flex framework. With this technology, I created my application as a demonstration of the presented technique. The comparison is accompanied by an analysis of advantages and disadvantages in using these frameworks together with a recommendation for the selection of a suitable framework for the development of a specific type of RIA applications.
Kľúčové slová:
AJAX, Adobe Flex, Microsoft Silverlight, Rich Internet Application, JavaFX

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene