Sep 19, 2020   8:56 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Anti-drug and profilax education
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Protidrogová a preventívna výchova
Summary:
V bakalárskej práci sa zameriavame najmä na primárnu prevenciu drogovej závislosti žiakov nami vybraných stredných odborných škôl. Práca pozostáva z teoretickej a empirickej časti. V teoretickej časti objasňujeme základné pojmy a termíny, s ktorými pracujeme v ďalších kapitolách a viažu sa k danej problematike, charakterizujeme prevenciu a jednotlivé druhy prevencie, niektoré podstatné faktory pôsobiace na vznik závislostí. V empirickej časti sa zameriavame na prieskum realizovaný na dvoch stredných odborných školách. Prieskum bol realizovaný pomocou nami vypracovaného anonymného dotazníka, ktorého výsledky sme pomocou matematicko-štatistických metód analyzovali.
Key words:droga, učiteľ, žiak

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited