5. 4. 2020  6:47 Miroslava
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Tvorba web stránky v redakčnom systéme Joomla!
Autor: Ing. Erik Kučera, PhD.
Pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Oponent:Ing. Leo Mrafko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba web stránky v redakčnom systéme Joomla!
Abstrakt:Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku je spoločnosť podporujúca kybernetizáciu a informatizáciu procesov v priemysle a v službách. Spoločnosť takéhoto typu potrebuje svoju web stránku. Starostlivá analýza pôvodnej stránky odhalila nedostatky, ktoré boli odstránené novou web stránkou s rôznymi pokrokovými vymoženosťami. Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom jej tvorby a následnou demonštráciou jej možností, ako z užívateľského, tak aj administrátorského hľadiska.
Kľúčové slová:joomla, web stránka, sski

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene