Mar 29, 2020   3:10 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of lubricant and copper powder addition to ferrous powder on its compressibility
Written by (author): Ing. Lucia Dvoráková
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Roland Šuba, PhD.
Opponent:prof. Ing. Anton Pokusa, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv obsahu mazadla a prídavku medi na lisovateľnosť výliskov zo železných práškov
Summary:Cieľom diplomovej práce je zistiť, aký vplyv má pridávanie medi a mazadla do kovových práškov pri lisovaní na rozmerové hodnoty a na hodnoty hustoty. Diplomová práca je rozdelená do dvoch základných častí. V teoretickej časti diplomovej práce sú rozobraté technologické vlastnosti a charakteristika lisovania kovových práškov, vplyv prídavku medi na lisovateľnosť a systémy železo -- meď. V experimentálnej časti diplomovej práce je opísaná príprava práškov, ich zmesí, príprava vzoriek a následné merania. Ďalej sú uvedené namerané hodnoty s príslušným grafickým zobrazením. Na základe výsledkov, ktoré sa dosiahli, sa zistilo, že pridávanie medi a mazadla do kovových práškov ovplyvňuje hrúbku výliskov, a to tak, že znižuje jej hodnotu.
Key words:lisovanie, lisovateľnosť , meď, mazadlo, hustota

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited