3. 6. 2020  18:44 Karolína
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor:
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.
Oponent:
Ing. Lucia Bielikova
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Apartment house
Abstrakt:The aim of my thesis is to develop the construction project organizations (POV) for an apartment building, with a focus on the implementation of construction site. Part of the project is the text part, containing a technical report to the POV with a timetable and the drawning section containing the situation of the site facilities for the project organizations of construction. The second part of my work will be focused on the development of technological regulation for the implementation of insulation on the shell structure. The next part I have developed the documentation for the zoning and design documentation for a building permit, which are also part of my work.
Kľúčové slová:
insulation, construction site, organization

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene