May 25, 2020   9:25 a.m. Urban
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Motivating stimuli of manufacturing employees in industrial enterprise
Written by (author): Ing. Miriama Smrtičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Ing. Alexander Bilčík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Motivačné stimuly výrobných zamestnancov priemyselného podniku
Summary:
Bakalárka práca sa zaoberá problematikou motivácie výrobných zamestnancov v podniku Faurecia Slovakia s. r. o. Prvá kapitola opisuje súčasný stav v priemysle na Slovensku. Zameriavame sa aj na v praxi využívané spôsoby motivácie. Druhá kapitola opisuje podnik so zameraním na aktuálne využívané motivačné prostriedky. Tretia kapitola uvádza hypotézy a výsledky prieskumu. Ako základný pilier pri zisťovaní nedostatkov v motivácii bola použitá dotazníková metóda. Štvrtá kapitola poskytuje návrhy na vylepšenie súčasných nástrojov pracovnej motivácie a spolu s nimi aj úplne nové návrhy, ktoré môžu viesť k zlepšeniu súčasného stavu v Faurecia Slovakia s. r. o.
Key words:
zamestnanci, stimul, priemyselný park, analýza podmienok, motivačné prístupy a teórie, motivácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited