Jun 3, 2020   4:49 p.m. Karolína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Designing of production system with the support of simulation
Written by (author):
Ing. Rastislav Tulala
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Projektovanie výrobného systému s podporou simulácie
Summary:
Cieľom tejto práce bude vytvorenie výrobného systému s podporou simulácie. V práci bude opísaná problematika projektovania výrobných systémov, ako aj druhy výrobných systémov. Následne analyzujem vybrané lean nástroje z ktorých si jeden vyberiem a použijem na overenie výsledkov simulácie. Získané výsledky zo simulácie a experimentov my pomôžu nájsť úzke miesta vo výrobe a tým ich odstrániť a zefektívniť tak výrobu. Simulovať budem fiktívny výrobný systém pre montáž automobilov s použitím simulátora Witness. Výsledky simulácie budem následne porovnávať s použitím lean metódy VSM, pomocou programu iGrafx Process 2011 for Six Sigma. Na konci práce budú ukázané spôsoby odstraňovania nedostatkov ako napríklad rozpracovanosť. Metóda VSM mi pomôže optimalizovať navrhnutý výrobný systém, tým že sa mi podarí nájsť úzke miesta vo výrobnom systéme.
Key words:projektovanie, Lean, model, simulácia, Witness, VSM

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited