Jan 24, 2020   2:21 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Veterinary clinic
Written by (author): Ing. Matúš Viskup
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Anna Grandtnerová
Opponent:Ing. arch. Peter Bauer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Veterinárna ambulancia
Summary:Moja záverečná práca nesie názov Veterinárna ambulancia, ktorá je určená pre stredne veľké zvieratá, vtáctvo a exotické zvieratá. Práca je opisom funkčného využitia priestorov veterinárnej ambulancie pozostávajúcej z dvoch ordinácii s röntgenom, čakárne s recepciou a pridruženým obchodíkom, zvieracím salónom s hydroterapiou, operačnou sálou a všetkými náležitými miestnosťami pre jej prevádzku a súkromnej sekcie pre personál. Ambulancia vďaka prevádzaným operačným zákrokom a následnému doliečovaniu zvierat slúži nepretržité 24 hodinové služby, teda aj nočné služby kedy je v pohotovosti vždy jeden lekár a je možné služby ambulancie využiť aj v naliehavých prípadoch. Cieľom práce je návrh architektonickej štúdie veterinárnej ambulancie pre domáce zvieratá a ich majiteľov žijúcich na odľahlom sídlisku mesta Martin.
Key words:veterinárna ambulancia, chirurgia, obchod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited