28. 2. 2020  10:36 Zlatica
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie bioplynu v palivových článkoch
Autor: Ing. Adam Ďurica
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Boleman, PhD.
Oponent:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Biogas utilization in fuel cells
Abstrakt:ABSTRACT ĎURICA, Adam: Biogas utilization in fuel cells. [Bachelor Thesis] - Slovak Technical University in Bratislava. Materials Science and Technology in Trnava, Department of Safety and Environmental Engineering .- Head: Ing. Thomas Boleman-Trnava: MTF STU, 2009/2010. 53.p Keywords : Fuel cells, biogas, project Hybrid electric energy resource Fuel cell is an electrochemical device capable to turn the potential energy contained in chemical fuel into electricity and heat. This work deals with primarily biogas as fuel for fuel cells, examining its composition, properties, processing and actual usage as a fuel for fuel cells. This thesis explains the general principle of operation of fuel cell and provides information on all available types of fuel cells. In the practical part is described the introduction of HEZ project, its goals. One objective is to prototype biogas plant. Since the fuel cell is part of the prototype, in the thesis is described direct involvement in the project related to the choice of a particular fuel cell based on information received from the project, with regard to the size of the project and safety.
Kľúčové slová:fuel cells, biogas, project Hybrid electric energy resource

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene