Feb 26, 2020   6:48 p.m. Viktor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:PEST Analysis for small and medium business in Slovakia
Written by (author): Ing. Peter Úradníček
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza PEST pre malé a stredné podniky na Slovensku
Summary:Diplomová práca je zameraná na overenie uplatniteľnosti PEST analýzy podnikateľského prostredia pre podmienky malých a stredných podnikov Obsahom diplomovej práce je zhrnutie a utriedenie aktuálnych poznatkov z oblasti strategického manažmentu, definovanie poslania malých a stredných podnikov pre ekonomiku krajiny a popis systému ich manažérstva. Výstupom riešenia témy diplomovej práce je spracovanie charakteristiky podnikateľského prostredia využitím PEST analýzy a jej využitie pre návrh stratégie podnikania vybraného malého podniku.
Key words:malé a stredné podniky, podnikateľské prostredie, analýza podnikateľského prostredia, strategický manažment

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited