19. 2. 2020  18:21 Vlasta
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
Autor: Ing. Martin Svoboda
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Peter Trnovský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Partial Suggestion Directive for Testing of Big Software Systems
Abstrakt:The graduation thesis deals with the field of software testing and its conducting which, in practice, requires detailed planning, preparation and documentation. The main aim of the thesis is to create partial suggestion directive for testing of big software systems. The first part contains theoretical overview and definitions of basic terms -- anomaly, life cycle, software system, software testing, role of tester and unified modelling language UML. The second part of the thesis is focused at rules, techniques and methods of software testing. The third part of the thesis contains the partial suggestion directive for testing of big software system. The base for suggested test documentation (Test Plan, Test Report) is IEEE 829-2008 standard. This part also contains steps for conducting of the tests as well as steps for anomaly reporting which are both depicted in the form of diagram created in modelling language UML. The final part of the thesis evaluates the goal achievement and importance of partial suggestion directive for testing of big software systems.
Klíčová slova:anomaly, life cycle, software testing, IEEE 829-2008, UML

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně