18. 2. 2020  7:38 Jaromír
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
Autor: Ing. Martin Svoboda
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Peter Trnovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Partial Suggestion Directive for Testing of Big Software Systems
Abstrakt:The graduation thesis deals with the field of software testing and its conducting which, in practice, requires detailed planning, preparation and documentation. The main aim of the thesis is to create partial suggestion directive for testing of big software systems. The first part contains theoretical overview and definitions of basic terms -- anomaly, life cycle, software system, software testing, role of tester and unified modelling language UML. The second part of the thesis is focused at rules, techniques and methods of software testing. The third part of the thesis contains the partial suggestion directive for testing of big software system. The base for suggested test documentation (Test Plan, Test Report) is IEEE 829-2008 standard. This part also contains steps for conducting of the tests as well as steps for anomaly reporting which are both depicted in the form of diagram created in modelling language UML. The final part of the thesis evaluates the goal achievement and importance of partial suggestion directive for testing of big software systems.
Kľúčové slová:anomaly, life cycle, software testing, IEEE 829-2008, UML

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene