1. 4. 2020  4:32 Hugo
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Skúmanie vlastností výliskov pri lisovaní zmesí kovových práškov
Autor: Ing. Andrej Podhajský
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Roland Šuba, PhD.
Oponent:Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Researching of the properties of pressing when compressing a mixture of metal powders
Abstrakt:The aim of this work is to determine what impact as the addition of variable copper content in the metal powder on dimensional characteristics of pressings. The strength of pressings produced is another important parameter monitored. The thesis consists of two extensive parts. The first part details the characteristics of a specific metal powders according to the method of production, preparation of powders before die pressing, die pressing and phenomena that accompany these processes. Experimental part of the thesis is dedicated to properties that are characteristic for particular pressings. Next, actions are gradually broken down, describing how the experiment was conducted with the measured values acquired. Based on experimental results obtained, it can be concluded that the addition of copper results in variations in size of pressings. The largest percentage changes are reflected at modifications in strength of die pressing test samples.
Klíčová slova:die pressing, compressibility, powder mixture, copper, properties

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně