Oct 14, 2019   5:18 p.m. Boris
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Managing citations
Written by (author): Ing. Peter Hamar
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.
Opponent:Ing. Zoltán Harsányi
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Správa citácií
Summary:V dnešnej dobe je bežnou záležitosťou pri písaní vedeckých, odborných prác a článkov uvádzať odkazy na zdroje, ktoré nám vnukli myšlienky a následne sme sa ich rozhodli prevziať. Na tento účel sa používa citovanie. Z dôvodu jednotnosti spôsobu citovania sa zaviedli citačné štandardy resp. normy. Existuje ich značné množstvo. V Slovenskej republike sa používa norma STN ISO 690 z mája 2012. S rastúcou potrebou citovať, uzreli svetlo sveta aj aplikácie, ktoré poskytujú túto funkčnosť. Silným nástrojom v oblasti informatiky sa stal internet, a preto hlavnou úlohou v tejto bakalárskej práci bude využiť tento nástroj pri procese citovania. Táto práca si kladie za cieľ dôsledne analyzovať existujúce nástroje na tvorbu citácií a preštudovať normu STN ISO 690. Následne implementovať jestvujúce pravidlá pre tvorbu citácií do internetovej aplikácie, ktorá bude ponúkať funkčnosť zahrňujúcu získavanie metadát o zdroji, tvorbu citácií. Taktiež aj ich následnú správu s možnosťou rozšírenia o ďalšie štýly resp. o ďalšiu nadstavbovú funkčnosť, zjednodušujúcu prácu v procese citovania.
Key words:bibliografický odkaz, správa citácií, aplikácia na správu citácií, citácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited