28. 2. 2020  10:35 Zlatica
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Autor: Ing. Barbora Janegová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Petra Marková, PhD.
Oponent:Mgr. Radka Urminská
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Abstrakt:JANEGOVÁ Barbora: Návrh opatrení pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: Ing. Petra Marková, PhD. - Trnava: MTF STU, 2013. 65s. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. Prvá kapitola je venovaná vysvetleniu predmetu, významu a základným pojmom z oblasti BOZP. V druhej kapitole je popísaný profil spoločnosti a súčasný stav úrovne BOZP v podniku. Druhá kapitola obsahuje tiež informácie o jednom z nástrojov zvyšovania BOZP v podniku, nazvanom BBS program. Jeho efektivita a vnímanie z pohľadu zamestnancov boli zisťované pomocou dotazníka. Na základe vyhodnotenia odpovedí zamestnancov, boli spracované návrhy zvýšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú uvedené v tretej kapitole. Poslednú kapitolu bakalárskej práce tvorí zhodnotenie navrhovaných riešení.
Klíčová slova:ochrana, bezpečnosť, zdravie, spolupráca

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně