17. 2. 2020  22:14 Miloslava
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.
Autor: Ing. Martina Vagovičová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Oponent:Ing. Ružena Šrubařová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v podniku JAVYS, a.s. Práca sa skladá zo štyroch častí. Prvá kapitola je zameraná na zber teoretických vedomostí a pojmov týkajúcich sa manažérov, kompetencií a manažérskych funkcií. Druhá časť je analytická, zameraná na základné informácie o spoločnosti JAVYS, a.s. a na aktuálny stav realizácie manažérskych funkcií. Analýza je uskutočnená formou dotazníkovej metódy a štruktúrovaného rozhovoru. Tretia časť bakalárskej práce obsahuje návrhy na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií. Cieľom štvrtej časti je vyhodnotenie navrhovaných opatrení.
Klíčová slova:manažment, manažérske kompetencie, manažérske funkcie, manažér

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně