Oct 18, 2019   8:58 a.m. Lukáš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of a system to work with information sources
Written by (author): Ing. Filip Toška
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Varga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému na prácu s informačnými zdrojmi
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať súčasný trh s nástrojmi na manažovanie informačných zdrojov a navrhnúť vylepšené riešenie tejto problematiky. Výstupom práce je implementované riešenie vhodné na reálne nasadenie v praxi. Hotový informačný systém je postavený na platforme Microsoft .NET a využíva komponenty tretích strán, ktoré umožňujú využívať potrebnú funkcionalitu bez nutnosti jej implementácie z našej strany. Dizajn je navrhovaný na uľahčenie práce so systémom a využíva najnovšie štandardy v tvorbe grafického rozhrania aplikácie pomocou technológie Windows Presentation Foundation. Ako hlavný export je využívaný systém na tvorbu bibliografických odkazov (citeproc-js), ktorý z vybranej publikácie a zvoleného citačného štandardu dokáže vytvoriť naformátovaný odkaz použiteľný v autorových textoch. Informačný systém je vo verzii 1.0 s plánovaným rozšírením o novú funkcionalitu. Prvotné nasadenie prebehne na Ústave informatiky a matematiky. IS bude poskytovaný bezplatne na vedecké účely. Komerčné licencovanie prenechávam na starosť univerzite.
Key words:citácie, bibliografia, informačné zdroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited