Jan 22, 2020   4:01 p.m. Zora
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and Implementation of an Information System for Inventory management.
Written by (author): Bc. Katarína Olejová
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Péči, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia informačného systému pre skladové hospodárastvo
Summary:Cieľom mojej práce je navrhnúť informačný systém pre skladové hospodárstvo, ktorý by umožnil používateľovi získať aktuálne informácie o hodnote skladu v množstevnom a finančnom vyjadrení. V prvej kapitole je vykonaná analýza problemovej oblasti, súčasného stavu a firemných procesov. V druhej kapitole je zadefinovaný katalóg funkčných a nefunkčných používateľských požiadaviek a vytvorený funkčný model systému s pouzitím notácie modelovacieho jazyka UML. Tretia kapitola popisuje vykonanú dátovú analýzu, ktorej výsledkom je logický model databázy . Štvrtá kapitola zahŕňa samotnú realizáciu navrhnutého informačného systému použitím databázového nástroja Microsoft SQL 2012 Express a Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop v jazyku C# pre desktopovú .NET aplikáciu. Tento informačný systém je čiastočne implementovaný.
Key words:Microsoft SQL, UML, databáza, Microsoft Visual Studio, informačný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited