25. 2. 2020  8:18 Frederik
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh a realizácia informačného systému pre skladové hospodárastvo
Autor: Bc. Katarína Olejová
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Oponent:Ing. Matúš Péči, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a realizácia informačného systému pre skladové hospodárastvo
Abstrakt:Cieľom mojej práce je navrhnúť informačný systém pre skladové hospodárstvo, ktorý by umožnil používateľovi získať aktuálne informácie o hodnote skladu v množstevnom a finančnom vyjadrení. V prvej kapitole je vykonaná analýza problemovej oblasti, súčasného stavu a firemných procesov. V druhej kapitole je zadefinovaný katalóg funkčných a nefunkčných používateľských požiadaviek a vytvorený funkčný model systému s pouzitím notácie modelovacieho jazyka UML. Tretia kapitola popisuje vykonanú dátovú analýzu, ktorej výsledkom je logický model databázy . Štvrtá kapitola zahŕňa samotnú realizáciu navrhnutého informačného systému použitím databázového nástroja Microsoft SQL 2012 Express a Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop v jazyku C# pre desktopovú .NET aplikáciu. Tento informačný systém je čiastočne implementovaný.
Klíčová slova:Microsoft SQL, UML, databáza, Microsoft Visual Studio, informačný systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně