24. 2. 2020  7:29 Matej
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia informačného systému pre skladové hospodárastvo
Autor: Bc. Katarína Olejová
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Oponent:Ing. Matúš Péči, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia informačného systému pre skladové hospodárastvo
Abstrakt:Cieľom mojej práce je navrhnúť informačný systém pre skladové hospodárstvo, ktorý by umožnil používateľovi získať aktuálne informácie o hodnote skladu v množstevnom a finančnom vyjadrení. V prvej kapitole je vykonaná analýza problemovej oblasti, súčasného stavu a firemných procesov. V druhej kapitole je zadefinovaný katalóg funkčných a nefunkčných používateľských požiadaviek a vytvorený funkčný model systému s pouzitím notácie modelovacieho jazyka UML. Tretia kapitola popisuje vykonanú dátovú analýzu, ktorej výsledkom je logický model databázy . Štvrtá kapitola zahŕňa samotnú realizáciu navrhnutého informačného systému použitím databázového nástroja Microsoft SQL 2012 Express a Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop v jazyku C# pre desktopovú .NET aplikáciu. Tento informačný systém je čiastočne implementovaný.
Kľúčové slová:Microsoft SQL, UML, databáza, Microsoft Visual Studio, informačný systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene