29. 3. 2020  1:20 Miroslav
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok
Autor: Ing. Dávid Jakub
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Oponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Study of using alternative adsorbent in leak hazardous material
Abstrakt:JAKUB, Dávid: Study of using alternative adsorbent in leak hazardous material. [Thesis work] / Dávid Jakub. -- Slovak University of Technology. Faculty of Materials Science and Technology; Institute of Safety and Environmental Engineering. -- Tutor: doc. Ing. Maroš Soldán, PhD. -- degree of qualification: Engineer. -- Trnava: MTF STU, 2014 Key words: sorption, adsorbent, 3,5 dichlorphenol, red mud, blach sludge The thesis focuses on the study of sorption of 3,5 dichlorphenol by alternative adsorbents. The aim is to study the sorption of 3,5 dichlorphenol by red mud and black sludge in view of changing conditions for adsorption. In the introduction is theoretically described sorption properti of adsorbents and selected pity 3,5 dichlorphenol. The practical part is focused on studying the effectiveness of sorption by various adsorbents under given conditions.
Kľúčové slová:sorption, red mud, blach sludge, 3,5 dichlorphenol, adsorbent

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene